INWESTYCJE ZREALIZOWANE


Budowa Budynku Biurowo-Handlowego wraz ze stacją paliw

Powierzchnia użytkowa- 1982,79m2

Kubatura - 8519,16m3

Powierzchnia zabudowy - 748,98 m2

Wysokość całkowita budynku 10,40 m

Wysokość użytkowa obiektu:
  -   kondygnacja -1 (piwnica) -3,66m
  -   kondygnacja -0 (parter) - 4,56m
  -   kondygnacja +1 (piętro) -3,50m


Dane funkcjonalne i konstrukcyjne budynku – budynek zaprojektowano jako wolnostojący z dwoma nadziemnymi kondygnacjami użytkowymi o przeznaczeniu biurowo-usługowym oraz z podpiwniczeniem o przeznaczeniu magazynowym.
Konstrukcja budynku to monolityczny szkielet żelbetowy zbudowany na siatce słupów o rozstawie w osiach 6,00 x 6,00 m. Konstrukcję nośną stanowią żelbetowe ramy ustawione w rozstawie co 6,00 m, układ konstrukcyjny budynku poprzeczny. Przegrody poziome to dwa monolityczne stropy żelbetowe o konstrukcji wieloprzęsłowej płyty jednokierunkowo zbrojonej opartej na podciągach żelbetowych i jako trzecia przegroda konstrukcja dachu. Zasadnicze elementy konstrukcji to: płyty stropowe, słupy żelbetowe ram, rygle ram w postaci podciągów żelbetowych o przekroju (łącznie z płytą) 51 x 35 i 53 x 35 cm. Podciągi oparte na słupach. Na ścianach szczytowych stropy oparte na żelbetowych ścianach piwnicy i podciągach nad parterem i piętrem. W ścianach zewnętrznych przestrzeń między słupami wypełniona przeszkleniem i murowanymi ścianami. Posadowienie budynku w sposób bezpośredni na gruncie, na żelbetowych stopach fundamentowych, ławach i ławie muru oporowego na rzędnych -5,20 m.


Dane wymiarowe budynku – budynek w rzucie poziomym o kształcie czworokątnym, w którym ściany zewnętrzne nie są do siebie równoległe
  -   długość budynku w osiach 1 ÷ 7             36,000 i 37,215 m
  -   szerokość budynku w osiach A ÷ E         18,770 i 24,854 m
  -   rzędna wierzchu attyki                         +10,40 m
  -   wysokość kondygnacji nadziemnych        4,90 i 3,50 m
  -   wysokość podpiwniczenia                        4,00 m
  -   poziom posadowienia fundamentów      –5,20 m

  © Balik Budownictwo Dariusz Balik   ul. Grabowska 49 A, 18-300 Zambrów    tel: 502 337 592     e-mail: biuro-balik@o2.pl