REALIZACJE

Wybrane realizacje budowlane hal, budynków firmowych, domów czy budynków użyteczności publicznej.

Budynek handlowo-usługowy w Ząbkach

Dobroplast Fabryka Okien w Starym Laskowu Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe

Dobroplast Fabryka Okien w Starym Laskowu Hale

Hala Magazynowa w Białych Misztalach

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie

Mleczarnia Mlekovita

Leśniczówka w Czerwonym Borze

Miejska Biblioteka Publiczna w Zambrowie

Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie

Spółdzelnia Mleczarska Mlekpol w Zambrowie

Powierzchnia użytkowa- 1982,79m2
Kubatura – 8519,16m3
Powierzchnia zabudowy – 748,98 m2
Wysokość całkowita budynku 10,40 m
Wysokość użytkowa obiektu:
–   kondygnacja -1 (piwnica) -3,66m
–   kondygnacja -0 (parter) – 4,56m
–   kondygnacja +1 (piętro) -3,50m

Dane funkcjonalne i konstrukcyjne budynku – budynek zaprojektowano jako wolnostojący z dwoma nadziemnymi kondygnacjami użytkowymi o przeznaczeniu biurowo-usługowym oraz z podpiwniczeniem o przeznaczeniu magazynowym.
Konstrukcja budynku to monolityczny szkielet żelbetowy zbudowany na siatce słupów o rozstawie w osiach 6,00 x 6,00 m. Konstrukcję nośną stanowią żelbetowe ramy ustawione w rozstawie co 6,00 m, układ konstrukcyjny budynku poprzeczny. Przegrody poziome to dwa monolityczne stropy żelbetowe o konstrukcji wieloprzęsłowej płyty jednokierunkowo zbrojonej opartej na podciągach żelbetowych i jako trzecia przegroda konstrukcja dachu. Zasadnicze elementy konstrukcji to: płyty stropowe, słupy żelbetowe ram, rygle ram w postaci podciągów żelbetowych o przekroju (łącznie z płytą) 51 x 35 i 53 x 35 cm. Podciągi oparte na słupach. Na ścianach szczytowych stropy oparte na żelbetowych ścianach piwnicy i podciągach nad parterem i piętrem. W ścianach zewnętrznych przestrzeń między słupami wypełniona przeszkleniem i murowanymi ścianami. Posadowienie budynku w sposób bezpośredni na gruncie, na żelbetowych stopach fundamentowych, ławach i ławie muru oporowego na rzędnych -5,20 m.

Dane wymiarowe budynku – budynek w rzucie poziomym o kształcie czworokątnym, w którym ściany zewnętrzne nie są do siebie równoległe
–   długość budynku w osiach 1 ÷ 7             36,000 i 37,215 m
–   szerokość budynku w osiach A ÷ E         18,770 i 24,854 m
–   rzędna wierzchu attyki                         +10,40 m
–   wysokość kondygnacji nadziemnych        4,90 i 3,50 m
–   wysokość podpiwniczenia                        4,00 m
–   poziom posadowienia fundamentów      –5,20 m

Świetlica wiejska w Cieciorkach

Szkoła Podstawowa w Porytym Jałoń

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie

Kaplica cmentarna w Zambrowie

Kompleks garaży w Zambrowie

OHP Zambrów

Łomża

Szkoła Podstawowa w Wiśniewie

Warszawa osiedle Wilanów

Warszawa ulica Zdrowa

Zambrów

Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zarząd Nieruchomości Zambrów

Zespół Szkół w Kobylinie-Borzymach

Ochotnicza Straż Pożarna w Rutkach

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zambrowie
Przedszkole w Tykocinie

Zespół Szkół w Radulach